vargarda.se

Barn och Utbildning

|
Sökhjälp

Barn 0-6 år

Mötesplatser för föräldrar

Träffpunkt


En mötesplats som riktar sig till familjer med barn mellan 0-6 år. Onsdagar kl. 09.30-12.00 på Kyrkogatan 7. Två förskollärare ansvarar för verksamheten. Träffpunkt är en samverkan mellan kommunens sektor Lärande och Omsorg, BMM, BVC och olika frivilligorganisationer.
Kontakt: Solrosen 0708-73 50 94

Svenska kyrkans föräldra- och barngrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information om verksamheter får du via Svenska kyrkan.
Kontakt: Vårgårda pastorat 0322-737 00

Föräldrautbildning i grupp

BMM har föräldraträffarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Erbjuder blivande föräldrar att närvara i föräldragrupp.
Kontakt: Bvc(Barnavårdscentralen) 0322-66 67 17

BVC har föräldraträffarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Erbjuder nyblivna föräldrar att närvara vid föräldraträffar vid minst fem tillfällen under barnets första levnadsår.
Kontakt: BVC 0322-66 67 17

KOMET


Arrangeras av Solrosens föräldrastöd. Två socionomer leder utbildningen som riktar sig till föräldrar med barn i åldersgruppen 3-11 år och upplever sig ha bråk och konflikter.
Kontakt: Solrosen 0322-600 710, 600 711.

Enskilt stöd

Mödra- och barnhälsovårdens psykologlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


BMM/BVC har en psykolog knuten till sin verksamhet. Behov av kontakt avgörs i samråd med barnmorska/BVC-sköterska.
Kontakt: BVC 0322-66 67 17.

Solrosen - Familjestöd


Som förälder kan du vända dig till Solrosen och få råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet.
Kontakt: Solrosen 0322-600 710, 600 711.

Kontakt

Vårgårda kommun
Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon: 0322 - 60 06 00

Externa länkar

© 2014 Vårgårda kommun | Besöksadress: Kungsgatan 45 | Adress: 447 80  Vårgårda | Tel. vx: 0322-60 06 00 | Webbkarta
Om webbplatsen | Senast publicerad: 2013-05-23  | Sidansvarig: Pontus Lilja | Kontakt:  kommunen@vargarda.se