Bli leverantör Bli leverantör
Miljökrav Etablering - mark och lokaler
Företagsregister Företagsregister


Länk till Företagsklimat, webbplats Svenskt näringsliv Länk till Företagsklimat, webbplats Svenskt näringsliv


Etablera och utveckla dig i Vårgårda Etableringsguide

Nyheter

 • Viktig information till livsmedelsföretagare

  2018-12-11 12.51
  Riksdagen har beslutat att från 1 januari 2019 införa en avgift för de företag som inte registerar sin livsmedelsverksamhet innan start, vid ägarbyte eller vid byte av bolagsform. Läs mer
 • Björkängen i Vårgårda kommun

  Inbjudan till markanvisningstävling gällande kvarteret Björkängen i Vårgårda

  2018-11-22 08.02
  Vårgårda kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att området Björkängen i Vårgårda ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan.Vårgårda kommun är belägen, med mycket goda kommunikationer, längs både E20 och västra stambanan. Kommunen är expansiv och efterfrågan på bostäder har ökat markant de senaste åren. Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons