PDF
Senast publicerad: 2017-09-26
Återigen bar plats.  10 i Svenskt Näringslivs ranking 2017

Fr. v. Johanna Heleander,Christina Riksén, Bengt Hilmersson, Magnus Nilsson, Lars Björkqvist

Vårgårda på plats 10 i årets ranking för företagsklimat i Sverige!

Vårgårda är kvar högt uppe när det gäller Svenskt företagsklimat. År 2017 hamnar kommunen på plats 10. En placering som visar att Vårgårda fortsätter att vara en attraktiv kommun att driva företag i. Vi är 2017 i den absoluta toppen bland sveriges 290 kommuner även om vi tappar till plats två i Västra Götaland.

Svenskt Näringsliv presenterade idag, 26 september, rankingen för svenskt företagsklimat. Vårgårda hamnar på en bra 10:nde plats och visar återigen att det finns goda förutsättingar för företagande just här.

Johanna Heleander är näringslivsutvecklare och arbetar bland annat med att utveckla samverkan mellan företag och kommun:

- Vi är väldigt stolta över det långsiktiga samarbete näringslivet och kommunen haft över så lång tid. Speciellt roligt är det att kommunens tjänstemän får ett så fint betyg från företagen. Det känns verkligen som Kommunen och företagen jobbar tillsammans för att skapa en företagsam kommun!

- Vi är glada att vi fortfarande ligger tio i topp i rankingen, men viss besvikelse eftersom vi ökade i företagens omdöme i våras. Det är bara att fortsätta jobba på och främst jobba med de delar där vi inte gör så bra resultat, säger Kommunalrådet Bengt Hilmersson (C).

- Vi har ett stort ansvar att tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen säger kommunchef Lars Björkqvist. En viktig faktor för detta är att företagare känner sig trygga i att kommunen ger god service och bistår med snabba handläggningstider.

Den del av rankingen som tappar mycket är Nyföretagsamhet. Där tappar vi 70 placeringar och ligger på plats 219 i Sverige.

Vandringspokalen lämnar Vårgårda

För två år sedan instiftade Svenskt Näringsliv en vandringspokal. Vårgårda har haft pokalen i sin ägo i två år, men får nu lämna över den till Härryda kommun som klättrade starkt i årets ranking (Plats 4).

I anslutning till att Svenskt Näringsliv redovisar rankingen för företagsklimat besöker Christina Riksén, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv, Vårgårda kommun.

Ranking sedan 2007

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger ungefär 60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Till det kommer fem delfrågor om attityder och två infrastrukturfrågor.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons