PDF
Senast publicerad: 2016-05-13

Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering

Avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen från och med 2016-01-01

Ansökningsavgifter

 
Stadigvarande serveringstillstånd 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten8568 kr
Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap vid cateringverksamhet8568 kr
Paustillstånd5000 kr
Ändringar i tillståndet stadigvarade ( t ex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)3534 kr
Ändringar i stadigvarade tillfälligt (enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta)600 kr
Provsmakning vid tillverkning6426 kr
Konkursförvaltare (max tre månader)3000 kr
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/bolagsändring2892 kr
Servering vid gemensamt serveringsutrymme3534 kr
  
  

Tillfälligt serveringstillstånd

 
Allmänheten längre än tre dagar6500 kr
Allmänheten upp till tre dagar5500 kr
Slutna sällskap857 kr
Slutna sällskap sammanhängande dagar - plus hundra kronor per dag100 kr
Paustillstånd (max tre månader)1000 kr
Provsmakning vid arrangemang4284 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme (max en månad)1000 kr
  
  

Övrigt

 
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov)1500 kr
Anmälan om serveringslokal vid catering 300 kr
Anmäl om redan godkänd serveringslokal vid catering100 kr
  

Tillsynsavgifter

 

Tillsynsavgifter består av en fast del och en rörlig del. Fast del innefattar avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla stadigvarande serveringstillstånd baserat på öppettider. Rörlig del innefattar yttre tillsyn på alla stadigvarande tillstånd till allmänheten baserat på omsättningen i kronor per år. Avgifterna debiteras en gång per år i förskott och försäljnings- och serveringsställe. 
  

Grundavgift tillsyn årligen

Avgift

Grupp A: Stadigvarande slutna sällskap till föreningar som ej driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till klockan 22.001500 kr
Grupp B: Restauranger med tillstånd till klockan 00.002000 kr
Grupp C: Restauranger med tillstånd till klockan 01.002500 kr
Grupp D: Restauranger med tillstånd till klockan 02.003000 kr
  

Tillsynsavgift omsättning

 

0-250 000 2142 kr
250 001-500 0003213
500 001-1 000 0004284 kr
1 000 001-2 000 0005355 kr
2 000 001-4 000 0006426 kr
4 000 001-7497 kr
  

Försäljning av folköl (öl klass 2 och tobak)

 
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl eller säljer tobak 
Detaljhandel/servering avAvgift
Folköl1500 kr
Tobak1500 kr
Folköl och tobak3000 kr
Kontrollköp 1500 kr
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons