Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-06-20

Kompetenscenter
- ger service inom arbete, studier och etablering

Kompetenscenter bedriver verksamhet för alla Vårgårdabor som söker arbete eller utbildning.

Kompetenscenter (KC) utgår ifrån tanken om samordnade insatser, där medborgaren kan möta olika professioner och en individuell planering av insatser sker.

Vi samarbetar nära med Arbetsförmedling och näringsliv. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheten till skräddarsydda utbildningsinsatser utifrån individens behov.

Här kan du som söker arbete, är intresserad av att studera eller är ny i Sverige få information om hur du kan få service från Vårgårda kommun.

 

Arbetssökande?
Vägledning för unga
Ny i Sverige
Vill studera?
Kontakta oss
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons