Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-06-14

Jag vill studera

Här hittar du det utbud av utbildningar som vi erbjuder, dels i eget regi dels via samarbete inom Boråsregionen.

Du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå, och de kurser vi erbjuder på dagtid med lärarledda lektioner är svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap och matematik.

Vill man läsa andra kurser på grundläggande nivå än de listade ovan kan man kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

På gymnasial nivå erbjuder vi även möjligheten att läsa kurser på distans inom ovan angivna ämnen samt i kurser som vi inte har möjlighet att erbjuda på plats hos oss, t ex inom naturvetenskap och ekonomi. De vanligaste distanskurserna finns sökbara i vår ansökningswebb. Önskar du läsa någon annan kurs är det välkommen att kontakta vår studievägledare.

Mer information om respektive skolform hittar du nedan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons