Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-10-06

Tillsyn - serveringstillstånd

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Efter tillsynen

Om det inte finns några anmärkningar eller synpunkter händer följande:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev där vi konstaterar att tillsyn har gjorts och att inga anmärkningar finns.  

Om du får en anmärkning

I de fall det finns några anmärkningar eller synpunkter att arbeta vidare med:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev.

En anmärkning i tillsynsprotokollet betyder inte att det i juridisk mening blir en anmärkning (erinran, varning, återkallelse). Tillståndsenheten kan bedöma att inte gå vidare, eller bara följa upp med en ny tillsyn, för att vi förutsätter att serveringsstället rättar till det felaktiga.

För en mindre förseelse

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att en ny tillsyn kommer att göras inom kort. Då vill vi att bristerna ska vara åtgärdade.

Om bristen är allvarlig

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att ett tillsynsärende har öppnas. Det betyder att vi påbörjar en utredning för att ompröva om du uppfyller kraven för ditt serveringstillstånd.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons