PDF
Senast publicerad: 2018-04-17

Vad är BovärLd?

Sedan år 2016 har Vårgårda kommun tagit emot nyanlända enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Åren 2016 och 2017 tog Vårgårda kommun emot fler nyanlända personer än vanligt, vilket var en effekt av att ett stort antal personer hade sökt och beviljats asyl/uppehållstillstånd. De personer som omfattas av ovanstående lag anvisas till kommunen av Migrationsverket. Mottagandet i kommunen bör ske i en permanent bostad, vilket är bra både för individen och för kommunen.

I kommunen bor också redan idag ett antal ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd. Flera av dem bor i kommunens HVB-verksamhet men kommer att behöva en egen bostad för sin fortsatta etablering i kommunen. För att klara av bosättningen för ovan nämnda exempel så krävs det att ett visst antal bostäder finns tillgängliga.

Projekt Bovärld ska bedriva ett relationsskapande arbete gentemot hyresvärdar i Vårgårda kommun. Projektet ska stärka den kommunala förvaltningen som samarbetspart genom att arbeta fram stärkta rutiner och föbättrade arbetssätt vid mottagande av nyanlända till en egen bostad. Vid projektets slut ska förvaltningens möjligheter att hitta bostäder för nyanlända ha ökat.

Projektets mål

  • Insatsen ska ha genererat tillräckligt med bostäder för att klara Vårgårdas kommuntal för nyanlända för 2018 och del av 2019.
  • En modell för utåtriktat arbete i syfte att anskaffa bostäder skall vara uppbyggd.
  • Ett koncept för stöd till fastighetsägare skall vara framtaget.
  • För de två ovanstående målen skall en plan för implementering i ordinarie verksamhet tas fram och implementering skall vara påbörjad under slutfasen av projektet. 
  • Fastighetsägare skall uppleva ett gott bemötande, ha tillit och uppleva en god respons från kommunens flyktingmottagning, vilket mäts i början och slutet av projekttiden.
  • Inventering är genomförd av behovav kollektivtrafik på landsbygd, samt finns en utökad  möjlighet att transportera sig till centralorten under dagtid. 

Projektets syfte

Detta projekt syftar till att kommunen ska bli en starkare samarbetspartner till de hyresvärdar som väljer att hjälpa till med att upplåta hyresrätter till nyanlända. Detta kommer också att stärka kommunen i sitt arbete kring att hitta fler hyresvärdar att samarbeta med och på så vis öka kommunens mottagningskpacitet. Projektet syftar också till att undersöka hur dagens kollektivtrafik kan utevcklas för ökad möjlighet till etablering av nyanlända på landsbygden. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons