PDF
Senast publicerad: 2017-01-03

Buller

Störande buller i bostaden kan komma ifrån:

  • Trafik – vägar, järnvägar och flyg
  • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
  • Närliggande industrier eller andra verksamheter
  • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
  • Byggarbetsplatser
  • Ljud från grannlägenhet eller tvättstuga i huset

Vägtrafik

Störs du av buller från en kommunal väg eller gata kan det finnas möjlighet för dig att få bidrag för bullerdämpande åtgärder vid din bostad. Det är bara fastighetsägare som kan ansöka om bidrag. Du som hyr din bostad bör därför vända dig till din fastighetsägare i första hand, eller till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om trafikbullret vid din bostad kommer från en statlig väg (motorväg, motortrafikled eller landsväg), kontakta i första hand Trafikverket, se länk till höger. Om du inte blir nöjd med svaret från tekniska nämnden eller Trafikverket är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hög musik

Hög musik kan vara skadligt för öronen. Den som arrangerar diskoteket eller konserten har ansvar för att ljudnivån inte är skadlig. Om du upplever att ljudet är för högt, tala gärna om det för någon ansvarig direkt på plats. Du kan också kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i efterhand.

Andra typer av bullerstörningar

Om du störs av buller kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. Om det är grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först. Om du tar kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret är det bra om du kan berätta bland annat var bullret kommer ifrån, hur länge störningen har pågått och var och när du störs.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons