Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2014-08-25

Rastning av hund

Många hundar rastas

Vårgårda har mycket fina områden där det är populärt att rasta hunden. Tänk på att visa hänsyn till övriga hundar och hundägare.

I kommunen finns det utplacerat behållare med avgiftsfria miljövänliga hundträckpåsar. Påsarna fylls på regelbundet men skulle de vara slut under en längre tid kan du göra oss uppmärksamma på detta.

I Vårgårdas ordningsföreskrifter finns bestämmelser för hur hundar får rastas. Här följer delar av föreskrifterna:

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Hundar ska hållas kopplade på lekplats och begravningsplats. Hundar får inte vistas på badplats under tiden från den 15 april till och med den 30 september.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Inom områden som omfattas av detaljplan samt på motionsspåren inom Kesbergets fritidsområde ska föroreningar efter hundar plockas upp. Särskilt ska iakttas att hund inte förorenar lekplats eller badplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons