Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-06-02

Tvätta bilen

Tvätta bilen på rätt sätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att istället tvätta din bil i en tvättanläggning kan du enkelt göra en stor insats för miljön.

Kraven på rening av tvättvattnet bygger på Miljöbalkens hänsynsregler. Dessa säger att alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet ska göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Kraven gäller även för privatpersoner.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta aldrig bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark. Risken är då stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i sjöar och vattendrag. Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön.

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska tvättar och gör-det-själv-hallar. Dessa ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att rena det förorenade vattnet. Vattnet leds därefter till det kommunala reningsverket som renar vattnet ytterligare innan det släpps ut i Kyllingsån.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

När du tvättar bilen i en tvättanläggning där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Försök använda så lite kemikalier som möjligt. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Detta innebär inte att det går bra att tvätta bilen på gatan med miljövänliga produkter eller utan kemikalier. Smutsvattnet från tvätten riskerar ändå skada människor och miljön. Välj istället att tvätta bilen i en biltvättanläggning.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons