Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-29

Avfall - nyckeltal återvinning

För bättre hushållning med naturresurser och för minskade avfallsmängder krävs återvinning av material. I Sverige är vi duktiga på återvinning och har en mer effektiv avfallshantering än förr. Men avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås.

Information om avfall och hur det hanteras i vår kommun finns under Avfall och återvinning.öppnas i nytt fönster

Återvinning och insamling av avfall

Av hushållsavfallet i Vårgårda återvanns 36 procent genom materialåtervinning och biologisk behandling år 2015.

Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som gick till biologisk behandling år 2015 var 20 procent. Under hösten 2016 kommer insamling av matavfall införas i kommunen då kommer återvinningsgrden av matavfall att öka. Mer information.

År 2015 var mängden hushållsavfall per person 429 kg per person i Vårgårda. Medelvärdet i Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats var samma år 525 kg. I Vårgårda är insamlingen av producentansvar av förpackningar relativt likt medelvärdet i Sverige. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons