Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-29

Ekologisk odling - nyckeltal

I vårt odlingslandskap finns många naturvärden, som är ett resultat av hur jorden har brukats av människan under flera tusen år. En stor del av våra växt-­ och djurarter finns i slåtter­- och betesmarker samt i åker-­ och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används.  Ett långsiktigt hållbart jordbruk ska kunna förena god miljöhänsyn och god lönsamhet. 

I det ekologiska lantbruket eftersträvas en hög grad av självförsörjning. Syftet är att få en livsmedelsproduktion som värnar om djur och miljö och som är konkurrenskraftig på lång sikt. Vid odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder, till exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning.

Ekologisk odling bidrar till att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö.

Ekologiska livsmedelsinköp

Den kommunala organisationen har mål om att öka andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna. År 2015 var andelen ekologiska livsmedel 24 procent.

Andelen ekologiska livsmedel mätt i kr var år
2012 : 12,7%
2013: 19,5%
2014: 24 %


Andel ekologisk odlad åkermark
 20112012201320142015
Vårgårda2325242931
Medelvärde Sverige1717182222
      
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons