Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-08-08

Här ska vi gallra och skapa miljövärden i skogen Kesberget

Inom kort kommer vi att röja och gallra skogen inom området som är markerat på kartan. Vi påbörjar arbeten under juli och räknar med att vara klara under september.

Syftet är att öka tryggheten och tillgängligheten inom området genom att glesa ur skogen samt ge de träd som lämnas bättre förutsättningar att utvecklas och växa sig stora. Vi vill också stärka de miljövärden som finns i form av både natur-och kultur- eller rekreationsvärden. Vilken åtgärd vi gör beror på den målsättning som finns för området. Vid gallringen avverkar vi en del av träden och tar ut timmer och massaved. Grenar och toppar kommer delvis att samlas ihop för att bli energi, ris som inte hindrar framkomligheten på stigar och leder kan komma att ligga kvar för att bli näring åt den växande skogen. 

Tänk på säkerheten

När vi jobbar i skogen är det inte säkert att vi ser er, tänk därför alltid på att hålla ett säkerhetsavstånd till maskiner och skogsarbetare på minst 90 meter och respektera eventuella avspärrningar, Tack för visad hänsyn.

Har du frågor eller synpunkter kontakta:

Daniel Miglavs Gatuingenjör Vårgårda kommun E-post: daniel.miglavs@vargarda.se Tfn: 0322-600645

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons