PDF
Senast publicerad: 2019-05-14
Trädfällning

Ökade problem med tungmetaller i avloppsvattnet

Vi vill be samtliga abonnenter inom VA-kollektivet att minska sina utsläpp av metaller till kommunens spillvattenledningar. Kommunen har problem med höga halter av zink och kadmium i det slam som är slutprodukten på Hjultorps avloppsreningsverk.

Källor till metaller kan vara snus, cigarettfimpar, färg, biltvätt med mera.

Spola inte ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Det är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter.

Kommunens (kostnader för) slamhantering kan komma att bli avsevärt högre för slutlig hantering av det avvattnade slammet, vilket i sin tur beror på höga halter av ovannämnda tungmetaller.

Kommunen behöver identifiera och minska eventuella punktkällor så fort som möjligt för att kunna hålla nere kostnaderna för VA-kollektivet.

Svenskt vatten har mer information om att "fulspola!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på saker som absolut inte får spolas ner i toalettstolen.

1) Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, och det vill man inte ha ut i vattnet eller slammet på reningsverket. Släng fimparna och snuset i det brännbara hushållsavfallet – men se naturligtvis till att fimparna slocknat ordentligt först.

2) Hår

Hår tovar ihop sig och orsakar stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.

3) Olja och fett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.

4) Kondomer, bindor och tamponger

Ska kastas i papperskorgen. För på vägen till reningsverket orsakar kådisar, bindor, tamponger och liknande föremål problem i form av stopp och driftstörningar.

5) Bomullstussar och tops

Om du tar bort ditt nagellack med en tuss, släng det inte i toaletten.

6) Våtservetter

Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter.

7) Mediciner

Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket i stället.

8) Hushållspapper

Hushållspapper är gjort för att kunna suga upp vatten. När hushållspapper spolas ner i toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväller. Därför blir hushållspapper i stället till proppar i ledningarna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons