• Samråd - Bygglovsansökan nybyggnad av skola

    Publicerad: 2018-02-02 15.39
    Myndighetsnämnden Bygg och miljö Vårgårda kommun har fått in ansökan för nybyggnad av en ny skola i Vårgårda tätort. Skolan ska byggas i två våningar och placeras i ett område som är detaljplanerat för skoländamål. Tilltänkta nybyggnation avviker något från gällande detaljplan.
    Läs mer

Fler nyheter