• Kungörelse om bygglovsansökan för telefonmast samt teknikbodar - Siene 6:4

    Publicerad: 2019-05-18 00.29
    Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsansökan om telefonmast och två teknikbodar i Siene, nära E20. Eventuella synpunkter ska vara Myndighetsnämnden Bygg och Miljö tillhanda senast 7 juni 2019. 
    Läs mer

Fler nyheter