Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-12-09

Slamtömning

Slam och slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året.

Slamsugning ska göras av kommunens upphandlade entreprenör Clean-Pipe. Normalt sett sker slamsugning automatiskt men du som anläggningsägare är ansvarig för att slamtömning sker. Anläggningsägare aviseras om slamtömning 1-5 veckor innan tömning.

Slammet lämnas sedan på Vårgårdas reningsverk Hjultorp där det behandlas i avloppsreningsverket. 

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Du kan ansöka om uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall enligt Vårgårdas lokala renhållningsföreskrifter. Ansökan görs till bygg- och miljöenheten.

Priser för slamsugning av enskilt avlopp

Volym

Pris

1 m³650 kr
2 m³830 kr
3 m³ 1010 kr
4 m³ 1190 kr
5 m³1370 kr
6 m³ 1550 kr
Ytterligare volym, pris per m³ 220 kr

Alla priser är inklusive moms

Extra slamsugning
 

Pris

Akut tömning inom 3 arbetsdagar1210 kr
Tömning under jourtid1725 kr/tim
Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår125 kr
Tömning av fettavskiljare, max 4 m³775 kr
Ytterligare m³ fettavskiljare700 kr
Tömning av fosforfälla1250 kr
Bomkörning525 kr

Alla priser är inklusive moms

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons