Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-17

Torrtoalett

Med torrtoalett menas en toalett som inte är ansluten till vattenspolning. Avföring och urin samlas upp i en tät behållare.

Om du vill installera en torrtoalett där du själv tar om hand latrinet så behöver du anmäla detta till bygg- och miljöenheten.

Installation

I handeln finns gör-det-självsatser och ritningar för utedass att köpa. Utrymmet för latrintunnan bör ventileras.

På ett lätt sätt kan utedasset kompletteras med en urinsorterande insats och en dunk för uppsamling av urin. Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!

Miljö och kretslopp

Med en torrtoalett förbrukas mycket mindre vatten än med en konventionell WC. Om man väljer att ha torrtoa undviker man också att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp kan samlas upp i latrintunnnan.

Användande av torrtoalett ger god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Latrinet kan komposteras i en latrinkompost på tomten och sedan användas som mull t.ex. på bärbuskar.

Drift och skötsel

Genom att varva latrinen med strömedel (till exempel barkmull, träspån eller torv) kan lukt och flugor motverkas samtidigt som förutsättningarna för kompostering förbättras.

Tömning av latrin sker vid behov, några gånger per säsong. Latrinet komposteras i en latrinkompost på tomten.

Om dasset kompletterats med urinsortering ska uppsamlingsbehållaren tömmas vid behov.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons