Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-08-06

Överföringsledning Lagmansholm - Östadkulle

Överföringsledning för vatten- och avlopp

Vårgårda kommun bygger ut överföringsledningen som idag går mellan Vårgårda och Lagmansholm till att även sträcka sig till Östadkulle. Detta öppnar för möjligheten att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet utmed ledningen.

För er som är intresserade av att ansluta er till ledningen finns möjlighet att göra en intresseanmälan. Det är helt frivilligt att koppla in sig på det överföringsledningen och det är inte bindande om ni skickar in en intresseanmälan.

Installationskostnader för att ansluta sig till överföringsledningen varierar beroende på avstånd och markförhållande. I vissa fall kan man göra en gemensam anslutningspunkt för flera fastigheter och det kan var mer ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägaren.

För anslutningsavgifter gäller kommunens taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde.

Karta med dragning av överföringsledningPDF

I kartan markeras ledningen med en röd linje.

Anmälan om intresse att ansluta till det kommunala VA-systemet utmed sträckan Lagmansholm-Östadkulle


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons