Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-17

Enskilt dricksvatten

Se över din brunn regelbundet

Många har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Glöm därför inte bort att brunnen regelbundet behöver ses till.

Det grundvatten som tas upp ur en brunn ska vara av så bra kvalitet som möjligt. Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet - därför är brunnens placering viktig.

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet och kvantitet under året. Stora flöden i samband med snösmältning och kraftiga regn är exempel på när vattnets kvaliteét kan påverkas.

Kolla brunnen först

Om vattenkvaliteten i brunnen försämras bör du alltid se över brunnens konstruktion och omgivningen runt vattentäkten först. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar, kontrollera därför att de är täta.

Genom att analysera vattnet får du information om vattnets kvalitet.

Rening av vatten

Det finns naturliga ämnen eller faktorer som är möjliga att förändra på ett relativt enkelt och säkert sätt genom att installera någon typ av vattenfilter. Exempel på sådana ämnen och faktorer är järn, mangan, hårdhet, lågt pH, radon och svavelväte. Om vattnets pH behöver justeras (surt vatten) är det vanligt att vattnet får passera ett kalkfilter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons