Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-05-10

Enkät Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda

Vårgårda växer och det behöver vi planera för. Därför tar vi nu fram en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vårgårda tätort.

De val som görs i den försjupade översiktsplanen påverkar dig som bor, verkar och vistas i Vårgårda. Valen påverkar livsmiljöer och har en stor inverkan på var bebyggelse med bostäder, skolor, verksamheter, handel och så vidare byggs. Men också var gator, parker och torg utvecklas och var marken ska säkerställa att fortsatt vara natur, jord- och skogsbruk.

Vi vill veta vad du tycker!

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svara genom att klicka på knappen nedan.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons