Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-01-16

Mötestider

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. 

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagar kl 18.30, en gång i månaden, i evenemangsbyggnaden Kulturen, Allégatan 24, Vårgårda. Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Föredragningslistan publiceras i Alingsås Tidning. En timma före varje sammanträde har fullmäktige "Öppet Hus", med kaffeservering.  Då finns möjlighet att träffa lokala politiker och diskutera aktuella frågor.

Sammanträdestider 2018 januari - juni

Organ

DAG

KL

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Kommunfullmäktige

ONS

18.30

17

14

14

11

9

13

Kommunstyrelsen

ONS

08.30

31

28

28

25

23

20

Allmänna utskottet

ONS

14.00

24

21

21

18

16

13

Samhällsbyggnadsutskottet

ONS

08.00

24

21

21

18

16

13

Utskottet för Lärande och Omsorg

TIS

14.00

23

20

20

17

15

12

Myndighetsnämnd Bygg och miljö

TOR

14.00

25

22

22

19

24

28

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg

TIS

14.00

16

13

13

10

8

12

Servicenämnd Ekonomi/personal

ONS

10.30

-

-

7

-

14 OBS! Måndag kl. 15.30

-

Servicenämnd IT/växel/Telefoni

ONS

09.00

-

-

7

-

14

OBS! Måndag kl. 15.30

-

Sammanträdestider 2018 juli - december

Organ

DAG

KL

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige

ONS

18.30

-

14

12

10 & 17

7

5

Kommunstyrelsen

ONS

08.30

-

29

26

24

21

19

Allmänna utskottet

ONS

14.00

-

22

19

17

14

12

Samhällsbyggnadsutskottet

ONS

08.00

-

22

19

17

14

12

Utskottet för Lärande och Omsorg

TIS

14.00

-

21

18

16

13

11

Myndighetsnämnd Bygg och miljö

TOR

14.00

-

23

20

18

15

13

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg

TIS

14.00

-

14

11

9

6

4

Servicenämnd Ekonomi/personal

ONS

10.30

-

-

12

-

7

-

Servicenämnd IT/växel/telefoni

ONS

09.00

-

-

12

-

7

-

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons