PDF
Senast publicerad: 2019-03-07

EU-valet 2019 - val till Europaparlamentet

val till europaparlamentet 26 maj 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Om Eu-valet

 • EU-val sker vart femte år i alla EU-länder
 • I Sverige är det val söndagen den 26 maj 2019

Så går EU-valet till

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Valmyndighetens webbplats - allt om valet i Sverige, om rösträtt och röstlängd. Hur man röstar, valsedlar och hur ett valresultat räknas fram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll

Din rätt att rösta

Viktiga datum

Vallokaler

Ambulerande röstmottagning

Distribution av valsedlar

Vad är Europaparlamentet?

Din rätt att rösta

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, det så kallade EU-valet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

Rösträtt och röstlängd på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rösta när du bor i ett annat EU-land

Om du är folkbokförd i ett annat EU-land kan du rösta i deras kommunala val och i valet till Europaparlamentet. Du kan behöva anmäla dig till ansvarig nationell valmyndighet innan du har möjlighet att rösta.

Rösträtt utomlands på Ditt Europas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktiga datum

11 april - Brevrösta utomlands

Från den 11 april kan du göra ordning en brevröst och skicka från utlandet. 

26 april - Röstlängden fastställs

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register.

Från den 2 maj - Rösta via bud

Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja. Även möjligheten att rösta via bud startar.

8 maj - Förtidsröstningen börjar

Nu kan du börja förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkortet och id-handling.

23-26 maj - Val till EU-parlamentet

Val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer.

26 maj - EU-val i Sverige

Vallokalerna har öppet 8.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas på www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

27 maj - Rösträkning påbörjas

Länsstyrelsen påbörjar den slutlliga rösträkningen. Räkningen tar cirka en vecka.

Vallokaler

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen.

Valnämnden i Vårgårda kommun har beslutat att nedan valdistrikt kommer ha följande vallokaler vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019:

 • Valdistrikt Kullings-Skövde I har vallokal NOAK-huset (Sundlergymnasiets fotohus), Parkgatan 14
 • Valdistrikt Kullings-Skövde II har vallokal Vårgårda kommunhus, personalmatsal
 • Valdistrikt Kullings-Skövde III har vallokal i kvarteret Björnens samlingsrum, Kullingsleden
 • Valdistrikt Algutstorp-Landa har vallokal i Fridhemskolans bildsal
 • Valdistrikt Lena-Bergstena har vallokal i Lena skolas matsal
 • Valdistrikt Hol m fl församl. har vallokal i Hol skolas matsal
 • Valdistrikt Nårunga-Ornunga har vallokal i Nårunga skolas matsal

Ambulerande röstmottagning

De väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder (Vallag 2005:837, 7 kap, 3 a §) och som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne, tillhandahåller valnämnden i Vårgårda kommun ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare ersätter, efter ändringar i vallagen, det som förut kallades kommunala bud. Skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare är att budet endast är en transportör av väljarens röst. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma vis som i en förtidsröstningslokal. Samtliga röstmottagare legitimerar sig alltid vid hembesök.

De ambulerande röstmottagarna är tillgängliga perioden den 8 maj t.o.m. den 26 maj 2019.

Besök sker efter överenskommelse.

Bokning kan ske 6 maj – 24 maj, måndag - fredag kl. 08.00-15.00 samt lördag 25 maj och söndag 26 maj kl. 10-13 på följande sätt:

Bokning per telefon: 0322-60 06 11
Bokning per e-post till kommunen@vargarda.se

Namn, adress, telefon, och eventuell mobiltelefon måste uppges.

De ambulerande röstmottagarna har har med sig partivalsedlar och blanka valsedlar. Om väljaren vill personrösta måste de ordna egna namnvalsedlar. Väljaren behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Väljarens röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. De ambulerande röstmottagarna tar sedan med sig fönsterkuvertet med väljarens röst till Vårgårda kommuns röstningslokal och ser till att fönsterkuvertet på valdagen kommer till det valdistrikt som väljaren tillhör.

Distribution av partivalsedlar - För partier

Valnämnden i Vårgårda kommun har beslutat att, förutom ombesörja utläggning av partivalsedlar samt distribution för de partier som begärt utläggning för valet till Europaparlamentet, även distribuera till vallokaler samt röstningslokal för de partier som anmält att de deltar i valet.

Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet. De kommuner som väljer att hantera distributionen av samtliga partiers valsedlar i röstnings- och/eller vallokaler innebär detta att kommunen gör ett åtagande som går längre än den skyldighet som följer av vallagensbestämmelser.

Partier som anmält att de deltar i EP-valet 26 maj 2019 informeras att:

 • Partivalsedlar som ska distribueras och läggas ut i röstningslokal måste inkommit och ankomstregistrerats av central registrator senast 7 maj 2019.
 • För distribution till Vårgårda kommuns sju valdistrikt måste partivalsedlar inkommit senast 15 maj 2019.
 • Mottagningsbevis sänds/ges till det parti som väljer att lämna sina partivalsedlarcentralt till kommunen.
 • Om partivalsedlar inkommer vid senare datum än ovan kommer inte partivalsedlarna att distribueras eller läggas ut.
 • Vårgårda kommun fördelar partivalsedlarna till röstningslokal samt valdistrikten men ansvarar inte om partivalsedlar tar slut, detta ansvar ligger hos respektive parti.

Vad är Europaparlamentet (källa:eu.Riksdagen.se)

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

751 ledamöter i parlamentet, sverige har 20 platser

De svenska ledamöterna

Under den senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter representerat Sveriges medborgare. Genom EU-valet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Svenska Europaparlamentariker 2014-2019 på Eu-parlamentets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.

Antal plaster för varje land

Ledamöterna ingår i partigupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Det finns åtta partigrupper och några partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet.

Så funkar EU - läs om allt detta och mer på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons