PDF
Senast publicerad: 2018-05-14

Protokoll sammanträde Servicenämnden Ekonomi och Personal 2018-05-14

Organ:

Servicenämnden Ekonomi och Personal

Sammanträdesdatum:

2018-05-14

Paragrafer:

 §§ 7-12

Datum då anslaget sätts upp:

 2018-05-14

Datum då anslaget tas ned:

 2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Vårgårda

Sekreterare:

Sara Gårdeson

Ta del av hela protokollet PDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons