Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-04-03

Kommunens verksamheter

Kommunens verksamhet är stor och varierande. I Vårgårda är det kommunfullmäktige som fattar beslut om övergripande mål. Varje verksamhet inom kommunförvaltningen organiserar sig för att på bästa sätt arbeta för att nå de mål som politikerna bestämt.

Kommunanställda inom förvaltningen utför det arbete som förvaltningen är ålagd att göra. I kommunen finns det sex verksamheter:

  • Utbildning
  • Samhällsbyggnad
  • Äldreomsorg
  • Socialtjänst/Hälso- och sjukvård
  • Kultur och fritid
  • Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, VIA.

Utöver de verksamheterna finns det tre centrala funktioner:

  • Strategisk planering och utveckling, SPU
  • Ekonomiavdelning
  • Personalavdelning

De två sistnämnda avdelningarna (Ekonomiavdelning och Personalavdelning) är gemensamma med Herrljunga kommun. Den gemensamma servicenämnden ansvarar för den politiska styrningen av dessa.

Totalt finns det ca 800 personer som är anställda på heltid. Utöver det finns det ett antal del- och timanställda.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons