Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-06-13

Förskola/Grundskola och Gymnasium

Organisationsskiss utbildning

Inom Utbildning ryms sex verksamheter:

 • Förskola
 • Grundskola och grundsärskola från förskoleklass till årskurs sex
 • Grundskola och grundsärskola från årskurs sju till nio
 • Musikskola
 • Gymnasieskola
 • Central elevhälsa

Och tre funktioner:

 • Stab
 • Kvalitetsstrategiskt arbete
 • Administration

Och två centrala ledningsfunktioner

 • Utbildningschef
 • Utvecklingsledning

Vad ansvarar vi för?

Inom området utbildning ryms de obligatoriska verksamheterna: förskola, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och gymnasieskola. Vi ansvarar för att barn och elever ska inhämta och utveckla sina kunskaper. Vårt arbete ska främja alla barns och elevers utveckling och lust att lära.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Det ska ske i nära samarbete med hemmen för att främja personlig utveckling samt bidra till att eleverna blir kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons