Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-04-19

Personalavdelning

Organisationsskiss Personalavdelningen

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en gemensam servicenämnd med Herrljunga kommun. Vårgårda kommun är huvudman för denna nämnd.

Vad ansvarar vi för?

Vi på Personalavdelningen ansvarar för att stödja chefer och verksamheter i personal- och lönefrågor; våra två huvudområden.

HR-enheten ansvarar för personalstrategiska ärenden och ger stöd i personaloperativa frågor. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Löneenheten ansvarar för att administrera löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera.

Det här arbetar vi för

HR-avdelningen arbetar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt arbetar med arbetsmiljöfrågornas utveckling.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons