Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-07-25

Samhällsbyggnad

Organisationsträd samhällsbyggnad Kostenheten Renhållningsenheten Lokalvårdsenheten Bygg- och miljöenhet Fastighetsenhet

Verksamheten för samhällsbyggnad består av sex enheter:

  • Bygg- och miljö
  • Fastighet
  • Lokalvård
  • Renhållning
  • Gata, park och VA
  • Kost

Därefter finns en funktion för samordning under samhällsbyggnadschefen som stöder hela verksamheten.

Tryck på enheterna i organisationsträdet för att få mer detaljerad information om varje enhet.

Vad ansvarar vi för?

I kommunens vision är det en tydlig målsättning om tillväxt. En sådan målsättning kräver stora insatser i planarbete och framförhållning på ett flertal områden. Vart vill vi och var kan vi växa? Vårt ansvar och uppdrag är att på ett effektivt sätt planera för det ökade behov av service och andra samhällsfunktioner som en tillväxt kräver.


Viktigt för oss på Samhällsbyggnad, med många skiftande verksamheter, är att samordna avdelningarna så att arbetet sker mot gemensamma mål. Utöver en intern samordning inom kommunkoncernens olika verksamheter ingår även uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheter med kringliggande kommuner. Allt för att uppnå en kostnadseffektivare verksamhet.

Det här arbetar vi för

Vi arbetar för att effektivisera verksamheten där det är möjligt genom nya arbetsmetoder och tekniska lösningar. Kommunens produkter ska kunna jämföras med den privata sektorn.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons