Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-07-25

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten ansvarar för kommunens bebyggda fastigheter. I enhetens arbete ingår ansvar för nybyggnation samt till- och ombyggnation av kommunala lokaler. Vi har även hand om underhåll och reparationer av kommunens fastigheter. Vi ansvarar dessutom för tekniska installationer, fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri samt kontorsvaktmästeri.

Hos oss arbetar:

  • Fastighetschef
  • Samordnare
  • Projektledare
  • Förvaltare
  • Tekniker
  • Snickare
  • Vaktmästare
  • Fastighetsskötare

Vad ansvarar vi för?

Hos oss arbetar samordnare med ansvar för bland annat risk och säkerhet samt upphandlingsfrågor. Vi har projektledare som framförallt ansvarar för större byggnation samt förvaltare som ansvarar för underhållsarbeten och övriga projekt. I vår enheten ingår fastighetsskötare och vaktmästare, som tar hand om felanmälan, tillsyn och beställningar från verksamheterna i våra fastigheter, samt reparationer och underhåll. Inom vår enhet arbetar dessutom snickare samt tekniker som sköter och servar de tekniska installationerna i våra fastigheter.

Vad arbetar vi mot, och utvecklar över tid?

En del i vårt uppdrag är att verksamheterna ska få ändamålsenliga lokaler. Arbete pågår med lokalförsörjningsplan. Vi bevakar kostnader och gör prisjämförelser. Vi arbetar med underhållsplaner och genomför besiktningar. En annan del i vår verksamhet är att vi ger service i form av verksamhetsvaktmästeri och kontorsvaktmästeri.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons