Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-10-23

Renhållningsenhet

Renhållningsenheten finansieras via en avfallstaxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Enheten har gemensam personal med Herrljunga kommun.

Hos oss arbetar:

  • Renhållningschef
  • Vågskötare som bemannar Tumbergs återvinningscentral

Vad ansvarar vi för?

Vi på Renhållningsenheten ansvar för att samla in hushållsavfall och se till att det tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt på en behandlingsanläggning. Vi driver Tumbergs återvinningscentral där invånare kan lämna farligt avfall samt grovavfall.

Vi arbetar för att:

  • Avfall och restprodukter ska återföras i kretsloppet på ett sätt så att miljön inte tillförs giftiga eller svårnedbrytbara ämnen.
  • Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska.

För att nå målen arbetar vi för att ge kommunens invånare så goda förutsättningar som möjligt att hand om sitt avfall. Det gör vi bland annat genom att införa matavfallsinsamling, hög tillgänglighet till Tumbergs återvinningscentral samt genom att ge ut en sorteringsguide.

 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons