Meddelande

Torsdag den 21 juni stänger kommunens reception klockan 15.00.


PDF
Senast publicerad: 2018-06-13

Social Omsorg

Organisationsträd äldreomsorg Enhet förebryggande och natt Enhet för särskilt boende Hemtjänstenhet Hälso- och sjukvårdsenhet

Äldreomsorg består av fem enheter:

  • Hemtjänstenhet
  • Enhet för särskilt boende, Kullingshemmet
  • Enhet för särskilt boende, Vårgården
  • Hälso- och sjukvårdsenhet
  • Enhet för förebryggande och natt

Klicka på respektive enhet för att läsa mer om dess ansvarsområde!

Vad ansvarar vi för?

Vi ansvarar för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Hemtjänst, särskilt boende och förebryggande verksamhet, till exempel aktivitetsgrupp, ingår också inom vår verksamhet för äldreomsorg.

Korttidsboende ges vid växelvård, palliativ vård, rehabilitering samt i avvaktan på annan insats. Hälso- och sjukvårdsenheten utför kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Syftet är att stärka hälsa samt förebygga ohälsa och sjukdom utifrån brukarens individuella möjligheter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons