Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-06-13

Socialtjänst

Organisationsträd socialtjänst Kansli och utveckling Alkoholhandläggning etc. HVB-enhet LSS-enheter Resursenhet Utredningsenhet Enhet för arbetsmarknad Enhet för vuxenutbildinng

Socialtjänsten består av sju enheter:

  • Kansli och utveckling
  • Utredning
  • Två enheter för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Resurs
  • HVB, hem för vård eller boende
  • Enhet för arbetsmarknad
  • Enhet för vuxenutbildning

Och tre funktioner:

  • Alkoholhandläggning
  • Bemanningssamordning
  • Intraprenad

För att läsa mer om varje enhet och funktion klicka på respektive bubbla i organisationsträdet.

Vad ansvarar vi för?

Socialtjänsten är en stor och varierad verksamhet som ansvarar för många olika områden. klicka på organisationsträdet för att läsa mer om varje enhet.

Vi på socialtjänsten arbetar mycket med stöd till barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna samt stöd och service till människor med funktionsnedsättning i form av bland annat avlastning, boende, och daglig verksamhet.

Vi ansvarar också för att stödja ensamkommande barn genom HVB-hem, hem för vård eller boende, där olika insatser görs utifrån barnens behov. Kommunens familjecentralsliknade verksamhet ryms också inom socialtjänsten och har en stor målgrupp med växande barnfamiljer.

Det här arbetar vi för

Vi arbetar för att utvecklas och hållas uppdaterade inom en rad områden till exempel myndighetsutövning inom socialtjänsten. Viktiga områden är kunskap om aktuella lagar och förordningar inom till exempel Lex Sarah-utredningar, bevakning och uppföljning av aktuella satsningar samt implementering av nya verksamhetssystemet Viva. Vi arbetar även för att kvalitetssäkra arbetet inom våra verksamheter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons