Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-09-29

Alkoholhandläggning, bemanningssamordning och intraprenad

Alkoholhandläggning, bemanningssamordning och intraprenad är tre funktioner som ligger utanför enheterna, som fungerar som en stödfunktion för socialtjänstens verksamheter och/eller för kommunen som helhet.

Alkoholhandläggning - vad ansvarar vi för?

Vi ansvarar för att alla ansökningar enligt alkohollagen om serveringstillstånd utreds och tillsynas av alkoholhandläggare och beslutas i kommunens myndighetsnämnd: Lärande och omsorg.

Myndighetsnämnd Lärande och omsorg ansvarar även för tillsyn av tobak enligt Tobakslagen.

Bemanningssamordning - vad ansvarar vi för?

Funktionen bemanningssamordning arbetar med schemastruktur och bemanningsstrategi för kommunens alla verksamheter. Bemanningssamordning innebär att jobba konsultativt gentemot enhetscheferna där målet är att bemanna enheterna på ett strategiskt och effektivt sätt.

Intraprenad gruppbostad - vad ansvarar vi för?

Den här verksamheten ansvarar själv för en gruppbostad och drivs under intraprenad. En intraprenad ges större befogenhet att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som drivs under intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare. I det här fallet Vårgårda kommun. Personalen är till exempel kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten.

I Vårgårda kommun drivs ett LSS-boende, även kallad gruppbostad som intraprenad. Vi är en självstyrande enhet som ansvarar för alltifrån bemanning till ekonomi för boendet. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons