Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-06-13

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

VIA-verksamheten består av två enheter:

Vuxenutbildning
Arbetsmarknad


Och en funktion som arbetar mot hela verksamheten

Ledning för utvecklingsarbete

Vad ansvarar vi för?

Vi ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsarbete. Integration är ett uppdrag som genomsyrar hela verksamheten. Vi anordnar arbetsmarknadsinsatser i kommunen i nära samarbete med socialtjänst, skola och arbetsförmedling. Vi har ett tydligt individfokus, utifrån den enskildes planering mot arbete eller studier.

Verksamheten har ansvar för genomförande, samordning och strategisk planering av vuxenutbildning i samverkan med Herrljunga kommun. Vi ansvarar för flyktingmottagning i kommunen samt tar initiativ för att främja integrationen i samhället för nyanlända men även med perspektivet att inkludera människor i samhället oavsett ursprung.

Hos oss arbetar:

  • Administratör
  • Arbetsmarknadssamordnare
  • Enhetschef för arbetsmarknad
  • Flyktingmottagare
  • Lärare
  • Rehabiliteringscoacher
  • Rektor för vuxenutbildning
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Utvecklingsledare
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons