Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-09-29

Kansli och utveckling

Kansli och utveckling har som uppgift att stödja verksamhetschef och de olika enheterna.

Hos oss arbetar:

  • Administratörer
  • Systemförvaltare
  • Utvecklingsledare
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • Socialt ansvarig samordnare (SAS) och kontaktperson för lag om valfrihetssystem (LOV)

Vad ansvarar vi för?

Administratörerna för socialtjänsten ansvarar bland annat för att administrera avgifter inom verksamheterna, vara nämndsekreterare och administrera servicelägenheter.

Systemförvaltaren ansvarar för socialtjänstens verksamhetssystem som enheterna använder sig av. Det största systemet är VIVA som socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt Vårgårda kommuns enhet för arbetsmarknad använder. Arbetet innebär att stötta och utbilda användare i organisationen samt att underhålla verksamhetssystemen.

Utvecklingsledarna ansvarar för olika projekt samt att håller verksamheter och chefer uppdaterade inom socialtjänstens olika områden, till exempel myndighetsutövning, nyheter inom olika områden etc.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för Vårgårdas kommunala hälso- och sjukvård och socialtjänst för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom området. MAS, MAR och SAS tar fram riktlinjer och rutiner utifrån de lagar och föreskrifter som styr kommunens hälso-, sjukvårds- och omsorgsarbete.

Vid avvikelser gör MAS, MAR och SAS utredningar samt anmäler allvarliga risker till inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria och Lex Sarah.

Kontaktperson för lagen om valfrihetssystem (LOV) är ansvarig för frågor om LOV.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons