Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-04-11

Enheter för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det finns två LSS-enheter i Vårgårda kommun:

  • LSS-enhet för boende och bemanning
  • LSS-enhet för personlig assistans, ledsagning och korttidstillsyn

LSS-enhet för boende och bemanning - vad ansvarar vi för?

Vi anvarar för boende med särskild service för personer berättigade till stöd enligt LSS, lag om stöd och service, eller SoL, socialtjänstlagen. För närvarande finns det tre olika boende för vuxna, 2 gruppbostäder och en servicebostad, samt en verksamhet med korttidstillsyn för barn och ungdomar.

En av verksamheterna bedrivs som Intraprenad och de övriga leds av en enhetschef.

Inom vår enhet arbetar personal med bred kompetens och kunskap för att möta personer som är berättigade till stöd enligt LSS, lag om stöd och service, eller SoL, socialtjänstlagen. Arbetet utgår från att LSS-handläggare beviljar beslut om insatser. Därefter utformar vi genomförandeplan tillsammans med den enskilde och godemän i de fall som den enskilde har det behovet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons