Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-30

Utredningsenhet

Utredningsenheten i Vårgårda kommun handlägger ärenden inom ramen för Vårgårda kommuns socialtjänst. Här arbetar:

  • Utredningschef
  • Första socialsekreterare
  • Socialsekreterare
  • Familjehemssekreterare
  • Biståndshandläggare

Vad ansvarar vi för?

Vi på utredningsenheten arbetar bland annat med att handlägga ekonomisk bistånd eller försörjningsstöd och ger ekonomisk rådgivning.

Vi ansvarar även för barn- och ungdomsfrågor, missbruksvård, familjerätt samt ger råd och service till kommuninvånare i olika sociala frågor. Vi på utredningsenheten utför biståndshandläggning inom områden som LSS, lagen om särskilt stöd för vissa med funktionshinder, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons