PDF
Senast publicerad: 2015-06-22

Kommunens kvalitet i korthet


Under 2014 gick Vårgårda kommun med i SKL's projekt KKiK (Kommunens kvalitet i korthet).

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra.

Deltagande i KKiK handlar om att stärka kvalitetsfrågorna i kommunledningars styrning och ledning. Det är 39 st. mått som beskriver kommuners resultat och prestationer inom olika områden.

Projektet började 2006 med att ett antal kommunstyrelseordföranden tog fram ett antal mått. Sedan har dessa mått och arbetet med dem utvecklats och reviderats över åren

Syfte med KKiK

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna.
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons