Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-06-22

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna är en del av kvalitetsarbetet i kommunen. Garantierna är konkreta och överskådliga beskrivningar av kommunala tjänster.

Värdighetsgaranti 1 - Särskilt boende

"Vårgårda kommun garanterar att du ges möjlighet att komma ut i friska luften minst en gång per vecka"

Värdighetsgaranti 2 - Särskilt boende

"Vårgårda kommun garanterar att om du larmar oss, besvaras larmet omgående och åtgärdas så snart det är möjligt"

Värdighetsgaranti 3 - Särskilt boende

"Vårgårda kommun garanterar att du erbjuds en kontaktperson bland personalen inom 14 dagar. Är du inte nöjd har du rätt att byta"

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons