Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2018-01-05

Budget, planering och uppföljning

Budget och verksamhetsplan

Kommunen ska årligen fastställa Budget och verksamhetsplan. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna.

Kommunen tillämpar en rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Härigenom skapas stabila planeringsförutsättningar och en helhetssyn med tydlig inriktning på ekonomi och verksamhet.

I budgeten bestäms fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren utifrån de mål som har antagits. Detta sker genom att Kommunfullmäktige tilldelar förvaltningen/servicenämnden ekonomiska ramar.

I juni beslutar Kommunfullmäktige om budget (resultaträkning, balansräkning, kommunbidrag och investeringsbudget) och verksamhetsmål för kommande tre år samt skattesats för det kommande året.

I november beslutar Kommunfullmäktige om Verksamhetsplan för kommande tre år.

Publikationer

Fördelning

Kommunens främsta inkomstkälla är skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa är budgeterade till drygt 600 mkr för 2017. Du som bor i Vårgårda kommun betalar 21,21 kr i kommunalskatt per intjänad 100-lapp.

Kommunbidragen, verksamheternas ekonomiska ramar, för 2017 fördelas mellan de olika verksamheterna på följande sätt:

Fördelning av pengarna i tabell
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons