Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Kommunens mål och uppdrag

Målen utgår från visionens målområden och inriktningar. Målen beskriver det resultat och den kvalitet som verksamheten ska leverera och målen är också av betydelse för en god ekonomisk hushållning i Vårgårda kommun.

Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2017-2019PDF innehåller mål och mätetal med fastställda målvärden för åren 2018, 2018 och 2020.

Uppdrag

Uppdrag ges i Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2017-2019 när förvaltningen ska genomföra utredningsuppdrag eller aktiviteter under planperioden. Detta är inte resultat-, kvalitetsmål eller mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målens utveckling följs över tid, uppdragen är konkreta och ska utföras inom angiven tidsram.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons