Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Ekonomi/Finansiering

I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att:

- Varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Mål

Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna.

Strategi:

Att förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad nivå är en grundförutsättning för att kommunens resultat skall nå 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mätmetod: Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

Mål

Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel. (Självfinansieringsgraden ska vara god)

Strategi:

Kommunens budgeterade mål är att 38,2 procent av gjorda investeringar ska självfinansieras under 2018. Detta förutsätter att kommunens resultat uppgår till budgeterad nivå och att investeringsutgifterna inte överstiger budgeterad nivå. Det långsiktiga målet är att kommunen ska finansiera sina nettoinvesteringar med egna medel för den kommande treårsperioden, vilket kommer att bli tufft med en beslutad investeringsbudget som överstiger budgeterade resultat + avskrivningar.

Mätmetod: Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till investeringsutgifter.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

38,2

39,7

160,3

68,1

51,3

Mål 126

Mål

Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till budgeterad nivå

Strategi:

Målet om en soliditet om 47,1 procent för 2018 förutsätter att kommunens egna kapital ökar med årets budgeterade resultat samt att balansomslutningen inte överstiger budgeterad nivå.

Mätmetod: Eget kapital (%) i förhållande till balansomslutning.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

47,1

43,7

46,1

55,7

51,8

Mål 50,7

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons