Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Hållbar miljö

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället.

Mål

Vårgårda ska nå en god placering i Miljöaktuellts kommunranking

Strategi:

Fortsatt arbete i enlighet med kommunens Miljöpolicy, Miljöstrategi samt visionens fokusområde Hållbar miljö i verksamheterna skapar förutsättningar för att nå bättre resultat.
Enligt Miljöstrategin är strävan att alla åtgärder ska påbörjas och helst vara slutförda innan år 2020 är slut. Detta innebär att det är ett stort arbete som ska genomföras under perioden. Hela förvaltningen berörs, vissa enheter mer än andra.
Ökade krav på kommunerna inom miljö- och hållbarhetsområdet kommer löpande. Det är därför viktigt med omvärldsbevakning och att genomföra fler åtgärder. Exempelvis arbete för att nå nationella och regionala miljö- och klimatmål. Övriga mål under målområde hållbar miljö bidrar även till möjlighet för bättre placering.

Mätmetod - Vårgårda ska nå en god placering i Aktuell hållbarhets kommunranking

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

90

80

70

138

123

114

Mål

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Strategi:

Den nya livsmedelsupphandlingen som träder i kraft 1 oktober 2017 och löper på 4 år innehåller fler ekologiska produkter än tidigare. Av dessa är fler produkter än tidigare konverterade, det vill säga det finns bara ett ekologiskt alternativ i avtalet.
Förvaltningen har därmed bättre förutsättningar för att kunna öka andelen ekologiska varor. Vid val av livsmedel tar Kostenheten också hänsyn till närproducerade och svenska livsmedel som man vill prioritera och de väljs ibland före det ekologiska.
Balansen mellan ekonomi, ekologiskt, svenskt och närproducerat gör det svårt, men strävan är att nivån av ekologiska livsmedel ska var så hög som möjligt. Strategin vid livsmedelsinköp är att välja de livsmedel som ger stora kvantiteter, men till ett försvarbart pris. Skola och barnomsorg prioriteras.

Mätmetod - Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

31

32

33

24

23

Mål 30

Mål

Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen ska öka

Strategi:

Förbättrade rutiner kring att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon och andra fossiloberoende fordon. Förvaltningen behöver också se över möjligheten att byta ut äldre bensin och dieseldrivna fordon samt se över behovet och få ner andelen fyrhjulsdrivna fordon i verksamheterna.

Mätmetod - Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen ska öka


Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

Andel %

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Gasfordon

55

57

60

Gas 41

Gas 37


Fossiloberoende fordon *) av det totala antalet bilar i förvaltningen och kommunens bolag

60

70

100


Bio 42

Gas mål 55

*) avser laddhybrider, biogas-, vätgas-, och elfordonMål

Matavfall som återvinnas genom biologisk behandling ska öka

Strategi:

Fortsatt stora informationsinsatser internt och externt kring avfallshantering. Nytt för perioden 2018-2020 är att informationen ska tas fram på fler språk samt göras mer lättillgänglig. Uppmuntra fler abonnenter att sortera ut sitt matavfall genom miljöstyrande taxa.

Mätmetod - Andelen (%) av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

52

54

55

20

22

Mål 50

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons