Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv

Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i kommunen.

Mål

Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv

Strategi:

För att målet ska nås behöver det tas fram etableringsmark på nya områden i kommunen. Fortsatt arbete i etableringsgruppen samt samarbete i BRB (Business Region Borås).

Mätmetod - Antal nya företagsetableringar per år

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

<20

<20

<20

13

11

8

Mål

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka

Strategi:

Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har relativt liten möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan styra över. En viktig faktor är att fortsatt arbeta med att behålla det goda näringslivsklimatet. Anordna drop in-kvällar för företagare
samt starta eget-kurser på fler språk.

Mätmetod - Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

6,5

6,5

6,5

7,9

8,8

Mål 6,4

Mål

Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat

Strategi:

Fortsätta erbjuda aktiviteter COI och kommunen i samverkan. Ytterligare rekrytering till Bygg och miljö för att kunna möta det ökade behovet av handläggare.

Mätmetod - Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Mål <20

Mål <20

Mål <20

11

8

10

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons