PDF
Senast publicerad: 2019-01-07

Brott- och trafiksäkerhetsråd

Trasig glasruta

Att förebygga brott och främja trygghet är grundläggande för livsskvalitén i en kommun. Nyckeln till ett gott brottsförebyggande arbete är en väl fungerande dialog mellan polisen och kommunen där man samarbetar kring ett gemensamt uppdrag.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att minska antalet brott och öka tryggheten. I rådets uppgifter ligger också att följa upp samverkansöverenskommelsen samt ta fram den lokala lägesbilden (som görs tillsammans med polisen).

Kommunens folkhälsosamordnare är sammankallande och ordförande i Brotts- och trafiksäkerhetsrådet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons