Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-05-22

POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)

I Vårgårda kommun organiseras POSOM av Omsorgsverksamheten.

När används POSOM?

POSOM ledningsgrupp kallas in av polis och räddningstjänst när en olycka inträffat där många människor berörs och samhällets vanliga resurser inte räcker till.

Det kan exepelvis vara akuta kriser, olyckor eller katastrofer i Vårgårda kommun, i andra delar av Sverige eller världen, med följder att många människor i vår kommun drabbas direkt eller indirekt.

Vem aktiverar POSOM?

POSOM ledningsgrupp aktiveras av myndighetschef på Utredningsenheten efter beslut av kommunchef.

Vilka ingår i POSOM:ss ledningsgrupp?

Representanter från:

 • Socialtjänsten
 • Utbildningsförvaltningen
 • MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • Kyrkan

POSOM stödgruppens funktion:

 • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
 • Upprätta stödcentrum i lämplig lokal
 • Vara stödpersoner till enskilda familjer
 • Kunna genomföra debriefing
 • Vid behov följa upp dem som drabbats och ge stöd även efter ett akutskede
 • Samverka med övriga av olyckan berörda organisationer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons