Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Dela
Lyssna på sidan
Senast publicerad: 2018-08-08

Förbud mot uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag

Dricksvattenbrunnar i små grundvattenmagasin drabbas tidigt av torka och kan sina. Även i medelstora grundvattenmagasin kan problem uppstå om det torra vädret fortsätter, särskilt där det finns större vattenuttag som en kommunal vattentäkt.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar. Den som bevattnar utan tillstånd från Länsstyrelsen eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

Bevattning från vattendrag

I de flesta av länets små och medelstora vattendrag är vattenflödena så låga att en ytterligare minskning innebär risk för skada. I detta läge är det inte tillåtet att ta vatten för bevattning från ett vattendrag utan tillstånd.

Egen brunn

Om man har egen brunn är det en god idé att vara sparsam med vattnet. Privata brunnar finns inte sällan i små grundvattenmagasin och kan därför drabbas tidigare än det kommunala vattnet. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.

Upplysningscentralen
Lyssna på radio

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons