Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Dela
Lyssna på sidan
Senast publicerad: 2018-08-08

Samverkan

Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Här hittar du det organistationer som Vårgårda kommun samarbetar med i en eventuell kris och deras ansvarsområden

AVFR räddningstjänstförbund, 0322 61 60 00
Brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor

Polisen, 113 13

 

Vårgårda pastorat, 0322-737 00 
Svenska kyrkan deltar i akutgrupp för omhändertagande av skadade, övriga inblandade och anhöriga på uppsamlingsplats, sjukhus och kriscentra.

POSOM  POSOM aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med skadade personer. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.

Upplysningscentralen
Lyssna på radio

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons