Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2014-06-11

Kommunfullmäktige den 28 maj

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-05-28 kl. 18.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 2

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 3

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 4

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 5

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 6

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 7

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 6, del 1

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 2

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 3

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 4

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 5

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 7 - 8

7. Årsredovisning 2013 samt Revisonsberättelse, stiftelsen Ljungås

8. Årsredovisning 2013 samt Revisionsberättelse, Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 9, del 1

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 2

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 3

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 4

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 5

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 1

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 10 - 11

10. Arvodesberedning, kommunalt partistöd för mandatperioden 2015-2018

11. Revidering av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Ärende 12 - 13

12. Interpellation Våra barn och ungdomar är vår framtid

13 del 1. Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 2

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 3

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 4

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 2

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 14

14. Interpellation När ska den vakanta specialpedagogstjänsten i förskolan tillsättas?

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons