Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2015-06-02

Kommunfullmäktige den 6 maj

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-05-06.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Årsredovisning 2014, Samt revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Årsredovisning 2014, Samt Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 6

Ärende 6 - Antagande av Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Allmänpolitisk debatt med anledning av omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Allmänpolitiska debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 8

Ärende 7 del 8 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 8

Ärende 8 - Årsberättelse, samt Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014, Sjuhärads Samordningsförbund

Ärende 9-10

Ärende 9 - Internkontroll 2014

Ärende 10 - Reglering av underskott 2011

Ärende 11

Ärende 11 - Granskning av momshanteringen

Ärende 12

Ärende 12 - Revidering av Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Ärende 13

Ärende 13 - Renhållningsentreprenad från 2016

Ärende 14 del 1

Ärende 14 del 1 - Svar på motion angående skötsel/vård av Vårgårda kommuns tätortsnära natur

Ärende 14 del 2

Ärende 14 del 2 - Svar på motion angående skötsel/vård av Vårgårda kommuns tätortsnära natur

Ärende 15-17

Ärende 15 - Val av ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljungås 2015-2016

Ärende 16 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Moderaterna

Ärende 17 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna

Ärende 18 del 1

Ärende 18 del 1 - Vägledningsdebatt nr. 2  - Miljöberedningen - Om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 2

Ärende 18 del 2 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 3

Ärende 18 del 3 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 4

Ärende 18 del 4 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 5

Ärende 18 del 5 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 19-22

Ärende 19

Ärende 20

Ärende 21

Ärende 22

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons